Produkty/služby

Jsme společnost specializující se na správu a ochranu finančního majetku.

Našimi klienty jsou především podnikatelé, majitelé firem a manažeři. Služby poskytujeme i firemním a institucionálním subjektům. Naším cílem je zabezpečit klientům vkladové a investiční příležitosti, díky kterým udrží reálnou hodnotu svého majetku a získají výnos nad úrovní inflace.

Na trhu vyhledáváme především finanční nástroje s dopředu známým výnosem. Nejčastěji to jsou pojištěné termínované vklady, korporátní směnky a dluhopisy obchodované na burze nebo určené omezenému okruhu kvalifikovaných investorů.

Vedle fixně úročených nástrojů zprostředkováváme i investice do fondů kvalifikovaných investorů, které mají netradiční či jedinečně nastavenou investiční filozofii.

Důraz klademe na výběr investičních příležitostí s co nejvyšší mírou bezpečí a zároveň na to, aby portfolia klientů byla co nejvhodněji diverzifikována. Důležitým aspektem při výběru vhodného nástroje je časová dostupnost financí, proto se zaměřujeme na splatnosti od 3 měsíců do 5 let.

Všechny produkty, které máme v nabídce, podrobujeme důkladné analýze a testování. Nejdříve je prověřujeme na vlastních penězích a až poté je představíme našim klientům.

Zprostředkováváme založení vlastního fondu kvalifikovaných investorů (FKI). Jde o efektivní a zcela transparentní způsob, jak řídit investice zejména do cenných papírů, umění, nemovitostí, obnovitelných zdrojů, pohledávek či půjček. Prostřednictvím FKI lze získat zdroje od dalších investorů a podpořit tím rozvoj vlastního podnikání. Zisk na úrovni fondu je daněn ve výši 5%.


© 2021 Equity Consult
IČ 28655729 / Karviná-Fryštát, Masarykovo náměstí 6, 733 01
Zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě - Spisová značka 37317 C

designed: kulich